dijous, 22 de febrer de 2018

Examen de mates 1 de març

Examen de mates del 80% dijous 1 de març .

temari: 60% Divisió i multiplicació polinòmica, Successions (P. aritmètiques i P. Geomètriques), Binomi de Newton, Triangle de Pascal.
40%: Equacions de 2n grau completes i incompletes, problemes competencials ( sistemes d'equacions, percentatges, interès simple, etc)

dimecres, 14 de febrer de 2018

CIÈNCIES SOCIALS
Ja estan penjades en Alèxia les notes de l'examen de les unitats 3-4.
CATALÀ
Examen de la unitat 5 el divendres 23 de febrer.

dijous, 8 de febrer de 2018

CATALÀ
Examen del llibre de lectura La pell freda el 2 de març.

dilluns, 5 de febrer de 2018

CASTELLANO
Examen de las unidades 5 y 6 el 15 de febrero.

diumenge, 4 de febrer de 2018

CULTURA I VALORS
Els alumnes lliuraran el treball sobre l'audiovisual el dimarts 13 de febrer.
CIÈNCIES SOCIALS
Els alumnes faran l'examen de les unitats 3-4 el dilluns 12 de febrer.