divendres, 6 d’octubre de 2017

dijous, 5 d’octubre de 2017

CATALÀ www.catalaseda.blogspot.com

EXAMEN de llengua catalana corresponent a la UNITAT 1
el proper dimecres 18 d'octubre.
S'haurà de presentar un qüestionari el mateix dia de l'examen (pàgines i activitats a www.catalaseda.blogspot.com).

dijous, 21 de setembre de 2017

ENGLISH
CRITERIS D'AVALUACIÓ curs 2017 - 2018 (3r i 4t d'ESO)

Continguts (50% de l'avaluació):
Tres exàmens, tres corresponents a tres unitats (1, 2 i 3, per exemple).

Procediments (30% de l'avaluació):
- - Qüestionaris de les unitats examinades.
- - Redaccions, dictats i exercicis de classe.

Actitud (20% de l'avaluació):
-Col·laboració
-Comportament
-Deures (que sempre es faran a classe amb comptades excepcions)


Si la nota d'algun d'aquests apartats és un "Insuficient", la nota mitjana global máxima serà un "Suficient".
CATALÀ
CRITERIS D'AVALUACIÓ curs 2017 - 2018 (3r i 4t d'ESO)


Continguts (50% de l'avaluació):
Quatre exàmens, tres corresponents a tres unitats (1, 2 i 3, per exemple), a més d'un examen de comprensió lectora d'un llibre que farà mitjana amb els exàmens de les unitats examinades del trimestre, i amb els procediments.

Procediments (30% de l'avaluació):
- - Qüestionaris de les unitats examinades.
- - Redaccions, dictats i exercicis de classe.
- Llibre de lectura.

Actitud (20% de l'avaluació):
-Col·laboració
-Comportament
-Deures (que sempre es faran a classe amb comptades excepcions)


Si la nota d'algun d'aquests apartats és un "Insuficient", la nota mitjana global màxima serà un "Suficient".